Περιοχή εγγραφής νέου μέλους

Η Ελληνική Εταιρεία Κλιμακτηρίου και Εμμηνόπαυσης προσκαλεί τους επαγγελματίες υγείας να εγγραφούν ως μέλη της και να υποστηρίξουν τους σκοπούς της εταιρείας.  Η ετήσια συνδρομή ανέρχεται στα 20€ και στα μέλη παρέχεται η δυνατότητα μειωμένων τιμών στις επιστημονικές δραστηριότητες της εταιρείας καθώς και η πρόσβαση στις αναρτημένες κατευθυντήριες οδηγίες για την αντιμετώπιση κλινικών προβλημάτων που σχετίζονται με την εμμηνόπαυση .
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την εταιρεία στο email: info@emmino.gr καθώς και στα τηλέφωνα: 210-7286284/ 210-7286289 (Δευτέρα – Πέμπτη 9:00 – 13:00) προκειμένου να πάρουν πληροφορίες σχετικά με την εγγραφή τους.

Comments are closed.